Permacultuur-tuinderij Ús Hôf en Netwerk Duurzame Dorpen organiseren samen de Basisopleiding ‘Moestuinieren op grotere schaal’ voor iedereen die zelf een moestuin ‘op grotere schaal’ wil opzetten of verder wil ontwikkelen. Wegens grote belangstelling organiseren we een extra editie die start op 30 maart.

Voor de dorpstuinders, belangstellenden voor een gemeenschappelijke productietuin, voor boeren die iets meer willen weten over de Permacultuur, voor particulieren met grond, gemeenschapszin en groene vingers.

Deelnemers leren meer over: 
• Het telen van groenten en fruit volgens de Permacultuur-principes
• Plantgoed, zaden, gereedschappen
• Wet- en regelgeving rondom voedselproductie
• Organisatievormen voor gemeenschappelijke tuinen
• Begroting en financiering van een productietuin

De vier bijeenkomsten zijn op:

Zaterdag 30 maart  10.00 – 16.00 uur
Dinsdag 7 mei         17.00 – 22.00 uur
Dinsdag 4 juni         17.00 – 22.00 uur
Dinsdag 2 juli          17.00 – 22.00 uur

Docenten zijn Linder van den Heerik – Eetbaar Groen
Bregje Hamelynck en Michel Pauluis – Permacultuur-tuinderij Ús Hôf
Locatie: Sint Maartenskerk, It Lange Ein 44, Sibrandabuorren

Bijeenkomst 1, Zaterdag 30 maart 10.00 – 16.00 uur
Welkom, Voorstel ronde
Introductie tuinieren met Permacultuur
Ethiek, Elementen, Sectoren en Zones
Introductie Ús Hôf: opzet en werkwijze
Ontwerp eigen tuin: doel en middelen
Bijeenkomst 2, Dinsdag 7 mei 17.00 – 22.00 uur
Ronde ontwikkelingen eigen tuin
Een gezonde bodem
Het lagen systeem, vaste- en pioniersplanten
Ontwerpen van een tuinplan
Ontwerp eigen tuin: eerste ontwerp
Bijeenkomst 3, Dinsdag 4 juni 17.00 – 22.00 uur
Organisatievormen
Startkapitaal vergaren
Zaden, plantgoed in Friesland
Gereedschap
Ontwerp eigen tuin: ontwerp van het tuinplan
Bijeenkomst 4, Dinsdag 2 juli 17.00 – 22.00 uur
Ronde ontwikkelingen eigen tuin
Financieel plan
Samenwerking, thema’s voor vervolg
Ontwerp eigen tuin: Presentatie stappenplan
Afsluiting

De kosten worden grotendeels gedragen door Netwerk Duurzame Dorpen. De eigen bijdrage komt daardoor op 65€ per persoon. Dit is inclusief koffie, thee, 1x lunch, 3x diner en het cursusboek.

Geef je snel op, want de plaatsen zijn beperkt!

Zie ook artikelen in de krant:

https://frieschdagblad.nl/2019/1/19/betekenisvol-ondernemen-dorp-en-voedseltuin-een-gezamenlijke-toekomst

https://www.lc.nl/friesland/Us-H%C3%B4f-in-Sibrandabuorren-inspireert-voor-opzetten-moestuin-24116709.html