Kennissessie: Praktische toepasbaarheid van Natuurinclusieve landbouw

Op 14 maart a.s. organiseert Living Lab Fryslân op Dairy Campus een kennissessie waarin de praktische toepasbaarheid van Natuurinclusieve Landbouw centraal staat. Er is naast aandacht voor het begrip Natuurinclusieve Landbouw, ook aandacht voor praktische toepasbare maatregelen daarvan op het melkveebedrijf.

Organisator Living Lab Fryslân
Datum donderdag 14 maart 2019 09:30 tot 12:30
Locatie Dairy Campus, Boksumerdyk 11, 8912 CA Leeuwarden

In de verschillende provincies worden op dit moment veel projecten en initiatieven ontwikkeld op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Maar wat is nu precies natuurinclusieve landbouw en hoe kun je praktische maatregelen nemen op melkveebedrijven op dit vlak en wat zijn de voordelen ervan?

Tijdens een algemene Kennissesie over NIL wordt samen gezocht naar antwoorden op de bovenstaande vragen. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor boeren die van plan zijn om aan de slag te gaan met Natuurinclusieve Landbouw. Wat zijn hierin de eerste stappen en welke maatregelen zijn toepasbaar? Later in het jaar vinden er kennissessies plaats voor boeren die al verder zijn met NIL.

Meer Informatie

Meer informatie en het volledige programma van deze kennissessie is te vinden op; Living Lab Fryslân. Hier kunt u zich ook aanmelden voor deelname.