Een dorpstuin of een voedselcoöperatie in je dorp?  en hoe krijg je deze samen met de bewoners van de grond?

Deze avond gaan we aan de slag op de Doarpswurk regiobijeenkomst NW

Op woensdag 27 maart 2019 met inloop vanaf 17.00 uur in het dorpshuis De Rede te Ried een informatieve bijeenkomst voor de regio Noardwest-Fryslân.

Elkaar informeren, inspireren en ontmoeten

Laat je informeren en inspireren door thema’s als het opzetten van een voedselcoöperatie, samen aanleggen van een dorpstuin. Hoe kunnen dorpstuin activiteiten en dorpshuizen elkaar versterken? En op welke wijze kan het Iepen MienskipsFûns (IMF) hierbij ondersteunen?

Dorpstuinen in zijn er in diverse vormen en met uiteenlopende doelstellingen. Zoals het versterken van sociale contacten in het dorp. Het telen van ecologisch verantwoorde groenten en fruit. Het verbouwen voor het goede doel, onderdeel van een schoolprogramma of als zinvolle dagbesteding.

Hoe kun je deze  wensen, kansen en energie uit een dorp in beeld krijgen? Tabe en Freija hebben De Arkbak hiervoor ontwikkeld, Ze laten u hiermee kennis maken. Hierbij zijn er ruim 20 methoden om met uw dorpsbewoners te communiceren!

We starten deze avond met een onderdeel uit De Arkbak methode: Mienskip Sop. Iedere deelnemer wordt gevraagd een ingrediënt voor de soep mee te nemen en dan maken we met z’n allen de soep klaar.

Programma:


17.00               Inloop Mienskip Sop maken
17.30 – 17.40  Welkom door Doarpswurk
17.40 – 18.15   Doel voedselvisie en opzetten van dorpstuin met diverse functies
18 15 – 18.45   Soep met broodjes
18.45 – 19.45   Wat komt er kijken bij het opzetten van een dorpsvoedselcoöperatie
19.45 – 19.55   Op welke wijze kan het IMF ondersteuning bieden
19.55 – 20.25   Uitleg De Arkbak & hoe in te zetten bij ontwikkelen van een voedselvisie
20.25 – 21.00   Afsluiting en gelegenheid elkaar te inspireren en te ontmoeten

Datum:           Woensdag 27 maart 2019
Tijdstip:         Inloop vanaf 17.00 uur
Start:
            17.30 uur
Voor wie
:       Besturen van dorpsbelangen & dorpshuizen en/of andere initiatiefnemers
Waar
:             Dorpshuis De Rede, Hoofdstraat 4a, 8811 HD Ried

Eten: zelfgemaakte (groente) soep en het dorpshuis zorgt voor broodjes.
Heeft u dieetwensen, dan kunt u dit bij de aanmelding kenbaar maken!

Aanmelden: ga hiervoor naar de website van Doarpswurk
Aanmelden gaat per persoon. In verband met de organisatie willen we uw aanmelding graag zo snel mogelijk ontvangen (voor maandag 17 maart 18.00 uur) .

Heeft u vragen over deze avond? Bel ons 0566-625010 of mail info@doarpswurk.frl

(Foto: Us Hôf Sibrandabuorren)