Het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU

Op vrijdag 22 maart 2019 is hierover een lezing bij het Fries Landbouwmuseum.

Met als inleider Frans Vroegop. Hij is programmaleider Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van het ministerie van Landbouw – , Natuur- en Voedselkwaliteit.

Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) wordt iedere 7 jaar herzien. Frans Vroegop bespreekt hiervan zowel het proces  als de voorstellen zelf op hoofdlijnen. Ook zal hij de Nederlandse inzet en prioriteiten daarbij toelichten.

Deze lezing is georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum.

U bent welkom. De aanvang is 14:00 uur.

De locatie is het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden.

Opgave bij het Fries Landbouwmuseum