Leer hoe je runderen, schapen en geiten zo natuurlijk mogelijk kunt houden.

Heb jij koeien, schapen of geiten? Dan weet je natuurlijk al dat ze gras eten of wanneer ze tochtig zijn of dat ze mineralen nodig hebben. Wat je misschien nog niet weet is wat natuurlijke grazers eten (behalve gras), én hoe ze eten en hoe vaak. En hoe ze zichzelf gezond houden in de natuur? En hoe een natuurlijke kudde is samengesteld en hoe de dieren zich in de kudde gedragen? Als je dat allemaal weet dan zou je die kennis kunnen gebruiken om deze dieren heel gericht in te zetten om graslanden, bossen en andere terreinen te beheren om meer biodiversiteit te krijgen. En je kunt de dieren leren sturen naar waar je ze wilt hebben door slim in te spelen op hun natuurlijke kuddegedrag.

Benieuwd hoe je dit doet?  Boeren in het Bos organiseert de Cursus Natuurlijke grazers. En geeft  je zo een volledige introductie op het onderwerp. Aan het eind van de cursus weet je welke kansen en valkuilen er zijn rondom het houden van deze natuurlijke grazers. Ook heb je een eerste idee  hoe je dit in de praktijk brengt.

De inhoud van cursus wordt verzorgd door Catrinus Homan en Erika Visser. Catrinus werkt al jaren met grazers (gescheperd en vrijlopend) in natuurgebieden, en als terreinbeheerder weet hij veel van de effecten van de verschillende grazers op de gebieden. Erika heeft een groot deel van haar leven als herder gewerkt en fokt en traint nu samen Catrinus Working Kelpies voor veebedrijven die met honden willen werken.

Mariska en/of Richard laten het gebied zien waar zij hun natuurlijke grazers hebben lopen en delen hun praktijkervaring.

Geplande datum: zaterdag 13 april 2019

De cursus vindt plaats in de omgeving van Oude Willem. De deelnamekosten,  114,95 zijn inclusief koffie/thee en een heerlijke lunch. De cursusdag duurt van 10:00-16:30 uur.

Op de website van Boeren in het Bos staat meer informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven.