Op woensdag 20 november van 18.00 tot 22.00 uur vindt de eerste werksessie plaats van de verschillende tafels van de Friese Voedselbeweging. Hoe komen we gezamenlijk tot een Voedseltransitie in Friesland? Wat gebeurt er al en waar zitten nog hiaten? Hoe lossen we die hiaten op en hoe kunnen we door samen op te trekken de vaart erin krijgen?

18.00 uur Soep met brood (vrijwillige bijdrage) en ontmoetingen in het dorpshuis van Raerd (tegenover de kerk)

18.30 uur Gezamenlijke start: Wat is ons doel? Welke instrumenten hebben we nodig?
– Bestelplatform voor consumenten, voedselcoöperaties, horeca, boeren en producenten
– Coöperatief centrum voor gezamenlijke logistiek, planning en verwerking
– Meetlat voor transparantie in de productiemethoden en transportkilometers

19.00 Uiteen in de vier tafels:
Aanbod – alle boeren en producenten: Hoe kan het aanbod van lokale producten meegroeien met de vraag? Welke producten missen we en wie gaat die ontwikkelen/produceren?
Vraag – alle consumentenclubs, horeca, bedrijfsrestaurants, campagnemensen: Hoe stimuleren we bewustzijn over de noodzaak voor een voedseltransitie? Hoe stimuleren we de vraag naar lokale producten voor de verschillende groepen? Welke producten, hoe aangeboden?
Markt – alle (online) winkels, leveranciers: Hoe werken we samen om tegen geringe (logistieke) kosten het juiste aanbod bij de vraag te krijgen? Hebben we alle vormen van ‘winkels’ en leveringen op de juiste manier beschikbaar in Friesland?
Onderzoek & Onderwijs: alle onderwijsinstellingen, onderzoekers: Welk onderzoek is er nodig om de transitie te ondersteunen? Hoe zorgen we voor aansluiting bij de praktijk? Hoe komt de nieuwe kennis in de onderwijsprogramma’s?

20.30 uur Koffiepauze en ontmoetingen met de andere tafels

21.00 uur Inspiratie van de verschillende tafels en stappen voor het vervolg

22.00 uur Napraten in de bar van het dorpshuis van Raerd