Mienskipslânbou of CSA, wat is dat?

CSA is de afkorting van Community Supported Agriculture. Landbouw gesteund door een gemeenschap. Mienskipslânbou dus. Hierbij zet boer of tuinder zijn producten direct aan de burger af, bovendien verbinden de deelnemers zich telkens voor een heel seizoen aan de boer.

De klanten worden dus leden, leden die:

  • betalen om de kosten van het bedrijf en de loonkosten van de boer voor te schieten. Je deelt dus ook mee in het landbouwrisico.
  • in ruil daarvoor een deel van de oogst ontvangen.

Door deze keuze kies je niet alleen voor lokaal voedsel maar ook voor een bepaald type landbouw. Bijvoorbeeld voor landbouw die zorg draagt voor bodem, water en milieu, biodiversiteit en voor onze gezondheid en die van de volgende generaties.

In Friesland zijn Ús hôf , Hoeve Hoogland en Yn’e Sinne Farm voorbeelden van een dergelijke samenwerking elk met hun eigen kenmerken.

Verder zien we in Nederland de opkomst van voedselcoöperaties waar consumenten het initiatief hebben genomen om samen een bedrijf te stichten , een voedselcoöperatie, waarbij  de boer in dienst is van de coöperatie. Zie ook  https://www.herenboeren.nl/.