De Tweede Kamer heeft  vier moties aangenomen ter bevordering van de biologische landbouw en voeding. De brede politieke steun is een doorbraak voor de sector. Met ruime meerderheid is de motie van het D66 en CDA, voor de komst van een ‘supermarkten convenant’ voor meer aandacht voor biologische voeding, door actieve voorlichting in de winkel, meer schapruimte en een breder biologisch assortiment. Ook vindt de Kamer dat biologisch vanaf 2023 moet worden opgenomen in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Hierdoor hebben biologische boeren automatisch recht  op de basis premie, plus alle eco regelingen. Ook zijn de moties voor meer biologisch bollen en perkgoed en het gebruik van groen laag-risico middelen aangenomen. Aanleiding voor de moties is de oproep vanuit de EU vorige week, waarin zijn pleitte dat alle lidstaten met een organic action plan moeten komen.

Lees meer