Sociale voedseltuinen. Groente voor iedereen.

Start sociale voedseltuin in Oosterwolde

Hester van der Werff is de initiatiefnemer van Stichting De Kleine Boerderij. Met als doel onbespoten groenten te telen voor huishoudens die leven van een minimum inkomen. Dit doen we onder andere door groenten aan te bieden aan minima, rechtstreeks of via hulporganisaties. Het streven is een zelfoogsttuin zoals in Nieuwehorne, zodat mensen zelf hun groenten kunnen oogsten. Daarvoor zijn we nu op zoek naar een tweede stuk grond in of rond Oosterwolde.’’

Sociale zelfoogsttuin Nieuwehorne

Van der Werff startte De Kleine Boerderij naar voorbeeld van de sociale zelfoogsttuin in Nieuwehorne van Stichting Sociaal en Vitaal. De Stichting bereidt zich alweer voor op haar derde teeltseizoen. In 2023 komen meer dan 100 gezinnen wekelijks naar Nieuwehorne om zelf groenten, kruiden, fruit en aardappelen te oogsten en ook wordt er samengewerkt met Voedselbank Heerenveen waardoor nog veel meer mensen  koken met verse producten van de tuin.

NL Doet

Beide  voedseltuinen doen mee aan NL Doet op 11 maart aanstaande. Op deze dag worden diverse klussen op de tuinen aangepakt, zoals het voorbereiden van het land, planten van groenten en het opbouwen van de bonenstaken. Enthousiaste vrijwilligers zijn van harte welkom om te komen helpen. Meer informatie is te vinden op de website van NL Doet.