november, 2019

18nov11:3013:00Uitnodiging Groenlunch 18 november: Theo Mulder

more

Evenement details

Uitnodiging Groenlunch 18 november: Theo Mulder

 

Herstellende landbouw en vitale bodems! Daar zit muziek in! Voor landbouw, natuur en maatschappij!

“Niet stront maar kunstmest is het probleem van de landbouw. Niet de helft minder vee maar minder kunstmest strooien en ammoniak binden. Met logisch blijven nadenken en meer de kracht van kringlooplandbouw inzetten is er zoveel te winnen. “

Aldus Theo Mulder. Hij is een koploper in het pleiten voor herstellende landbouw en vitale bodems. Van huis-uit boer, al weer jaren eigenaar van een agrarische groothandel, voorzitter van Symphony of Soils en medeorganisator van Festival B (Bodem). In de loop der tijd heeft hij zich ontwikkeld tot bodemexpert. Belangrijk vindt hij, want er staat wat op het spel: “Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die balans is nu verstoord. Een ander gebruik van de bodem is nodig en is mogelijk. It kin tûker’.

Ook in de actuele stikstofdiscussie laat hij van zich horen en geeft hij kansen aan. In deze lezing licht Theo Mulder kansen en zijn visie op vitale bodems en herstellende landbouw toe.

In de lezing wordt ook stilgestaan bij het Rabobank Food Forward-programma. Centraal in dit programma staat het voedselproductiesysteem. Vanuit alle sectoren is gewerkt aan duurzame oplossingen, nieuwe verdienmodellen en innovaties. Het educatieve concept ‘Vitale bodems = Vitale toekomst’ is een van de uitkomsten. Aan dit concept is gewerkt door o.a. Theo Mulder en de organisator van deze bijeenkomst, Monique Plantinga.

Klik hier om u aan te melden

In verband met het aantal beschikbare plekken verzoeken wij u om zich hier aan te melden. U kunt zich alleen via het online formulier aanmelden. U kunt hiervoor de bovenstaande aanmeldknop gebruiken.

Inloop is vanaf 11.30 uur. In de Kanselarij bieden wij u graag koffie of thee aan.

U kunt ook een broodje reserveren! Wij bieden u iedere Groenlunch een tweetal (vegetarische) opties aan. Deze keer kunt u kiezen tussen de volgende opties:

  • Een rijkelijk belegd broodje met kaas, huisgemaakte dressing en salade. €3,50
  • Een rijkelijk belegd broodje met groentesalade en huisgemaakte dressing. €3,50

Als u kiest voor een broodje kunt u bij uw inschrijving betalen met Ideal. Opgave zonder broodje is kosteloos.

Om 12.00 uur begint de presentatie. Einde van de bijeenkomst is om 13.00 uur.

Waar: De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS te Leeuwarden
Datum: maandag 18 november
Tijd: 12.00 – 13.00 uur

Tijd

18 november 11:30 - 18 november 13:00

Locatie

De Kanselarij

Turfmarkt 11, 8911 KS te Leeuwarden