Keurmerken

De bedrijven op Eetbaar Fryslân verkopen lokaal, maar vooral ook  duurzaam geproduceerd voedsel. Deze duurzaamheid is aantoonbaar dankzij keurmerken .Zo’n keurmerk zetten we bij de beschrijving van het verkooppunt. U kunt bijvoorbeeld zien of het verkooppunt erkende streekproducten verkoopt, biologische producten, of bijvoorbeeld biodynamische producten. Hieronder kunt u meer informatie vinden over deze keurmerken en de duurzaamheidseisen die worden gesteld.
Voldoet een bedrijf wel aan de criteria maar is het in omschakeling of zo kleinschalig dat het financieel niet in staat zicht te laten certificeren dan zetten we het in overleg wel op de kaart met een Eetbaar Fryslân logo.

 

Friese, erkende streekproducten

Bij samengestelde producten komt minstens 51% van de grondstoffen uit de streek. Het voer komt voor minstens 51% uit de streek ,de productie is duurzaam en diervriendelijk, er komen geen grondstoffen uit reguliere intensieve veehouderij of verwarmde kassen.

Meer informatie

Amelands product
Streekproduct de Marren
Waldpyk
Waddengoud
Frysk Erkend Streekproduct

Friese, biologische producten

Biologisch staat voor een duurzame productiemethode; te bereiken door vrucht- en gewaswisseling op het land, geen gebruik van gifstoffen en kunstmest. Het gesloten houden van de kringloop staat voorop

  • Het voer bestaat voor maximaal 40% uit krachtvoer (schaap, rund), en minimaal 60% voer is afkomstig van het eigen bedrijf.(schaap, rund).
  • Er wordt geen kunstmest gebruikt.. De mest is zoveel mogelijk van biologisch gecertificeerde dieren. minimaal 65% stikstof dient van biologische herkomst te zijn. (zowel dierlijk als plantaardige herkomst), De rest mag onder strikte voorwaarden afkomstig zijn van gangbaar gehouden vee. Er is een maximum voor dierlijke mest per hectare. Een overschot aan mest mag uitsluitend afgezet worden op biologische grond.
  • Gewasbescherming gebeurt zoveel als mogelijk is door teeltmaatregelen als ruime vruchtwisseling, keuze van resistente soorten en rassen ,mechanische bestrijding van onkruid (schoffelen, wieden) en het gebruik van natuurlijke vijanden en parasieten .Er wordt geen gebruik gemaakt van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en in beperkte mate van andere gewasbeschermingsmiddelen.
  • Stallen, weides en uitlopen zijn zo ingericht dat de dieren zich op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen gedragen. De dieren moeten altijd naar buiten kunnen, tenzij dit niet kan door weers-,-bodem- en gezondheidsomstandigheden.

Meer informatie

Friese biodynamische producten

Biologisch-dynamische boeren (BD-boeren) gaan nog een stapje verder dan hun biologische collega’s. Ze voldoen aan de biologische eisen en daarbovenop aan specifiek biodynamische eisen. Centraal staat de bodem. Door de bodem goed te verzorgen kunnen er gezonde gewassen geteeld worden voor de dieren en de mens. Mest is essentieel voor de bodemvruchtbaarheid. In een vruchtbare bodem wordt waardevolle voeding geproduceerd. Ook voer voor de eigen veehouderij. De meeste BD-bedrijven zijn dan ook gemengde bedrijven. Dat kan ook door samenwerking tussen een veehouder en een akkerbouwer.

In ieder geval de criteria van biologisch (skal keurmerk) met als extra:

  • Het voer komt voor: 80% van eigen bedrijf (rund, schaap).
  • De meststoffen komen van eigen bedrijf of dicht uit de buurt en zijn uitsluitend biologisch herkomst, de maximale totale mestgift ligt lager dan bij biologisch.

Meer informatie

Friese duurzame bedrijven (nog) zonder keurmerk

Eetbaar Fryslan logo groen

Het bedrijf voldoet aan de duuurzaamheidscriteria van één van bovenstaande keurmerken, maar is niet gecertificeerd.