Ik ben boer (producent, verwerker)

In deze visie is onderzocht hoe de duurzame productie en consumptie van lokaal voedsel bevordert kan worden. Als boer, producent of verwerker ligt er een schat aan marktmogelijkheden. Van lokaal geproduceerd brood, tot duurzaam gekweekte vis tot meer biologische groente – de gaten in de markt die in deze visie gesignaleerd worden, zijn legio. Jouw ‘groene’ klanten horen graag het verhaal achter de productiewijze van hun aankoop. Vertel wat je doet en waarom, ga het gesprek aan. Bouw een klantenkring voor lokale afzet op en bouw een band op met deze klanten. Beschouw goedgeïnformeerde klanten als ambassadeurs van je bedrijf. Een eerlijk verhaal vindt altijd weerklank.

Betrek lokale voedselinitiatieven zoals de Streekboer en lokale Voedselcoöperaties in je marktonderzoek. Met behulp van de gebundelde vraag van deze voedselinitiatieven kan je het volume van je afzet vergroten en mogelijk verbreden.

Granen, groenten en fruit

Ben je gangbare producent van granen, groenten of fruit, informeer je dan over de mogelijkheden voor omschakeling naar biologisch. Informeer je over de principes van de Permacultuur, ook zeer geschikt voor nieuwe kleinschalige initiatieven (1-2 hectare) al of niet bij een bestaand melkveebedrijf. In Friesland worden regelmatig cursussen georganiseerd over dit onderwerp. Kleinschalige initiatieven lenen zich ook voor zelfoogst- en/of een abonnementsvormen (CSA).

Zuivel

Melkveehouders zijn naarstig op zoek naar meerwaarde van hun product om de ‘race to the bottom’ van de laatste jaren te keren. Melk, kaas en andere zuivelproducten zijn als gevolg van de overproductie goedkope dumpproducten geworden. Zuivel die met behoud van landschap en biodiversiteit wordt geproduceerd kan op steun van de consument rekenen.

Initiatieven als Herenboeren – waar klanten participeren in de boerderij en zo ook de vraag sturen, laten zien dat door de consumentenvraag te bundelen, kansrijke nieuwe marktontwikkelingen mogelijk zijn. Betrek de lokale consument bij de melkveehouderij voor het behoud van draagvlak. Verbeter de mogelijkheden voor de verkoop van (rauwe) melk. Zet nieuwe technieken in voor de verduurzaming van melk met behoud van smaak en gunstige bestanddelen. Sluit je aan bij initiatieven zoals het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw en laat je inspanningen toetsen door het keurmerk voor bio(dynamische) veeteelt aan te vragen. Zoek naar nieuwe coöperatieve mogelijkheden. Vergroot de productie van boerderijzuivel.

Vis

Als gevolg van overbevissing, zoeken veel consumenten naar gekweekte alternatieven, maar uit duurzaamheidsoogpunt hebben ze vaak moeite met de voedselkilometers en productiewijzen. Duurzaam gekweekte lokale vis kan daarom op een warm onthaal rekenen.

Vissers zien zich genoodzaakt veel smakelijke vis overboord te zetten, omdat de consument er niet bekend (meer) mee is. Leer hen deze vis te bereiden en waarderen, vergroot de waarde en verminder de verspilling.

Verwerkende producenten

Ben je bakker, slager, zuivellaar, maak je jam of soep, informeer je over de eisen voor biologische certificering en voor het verkrijgen van een Fries Streekkeurmerk. Daarmee zijn jouw producten aantoonbaar duurzaam en kan je ze onderscheiden als regionaal product.

Als je echt voor de lokale markt produceert zijn de keurmerken niet altijd nodig. Jouw klanten kennen je en weten hoe je jouw producten vervaardigt. Denk voor afzet aan lokale delicatessen- en souvenirwinkels, lokale restaurants, maar ook bijvoorbeeld de Streekboer.